Styret i Kongsberg Gruppens Pensjonistforening 2019

Bjørn Abrahamsen (leder)

Telf. 920 60 071

E-mail: styreleder@kog-pensjonistene.com (bjrn.abrahamsen@gmail.com)

Tore S. Ørebech (sekretær)

Telf. 924 03 073

E-mail: sekretaer@kog-pensjonistene.com (torestor@online.no)

Anne Berntzen (kasserer)

Telf. 930 57 297

E-mail: kasserer@kog-pensjonistene.com (anneberntzen@outlook.com)

Mona Nordseth (styrerepresentant)

Telf. 930 57 408

E-mail: svenemona@gmail.com

Magnus Faaberg (vararepresentant)

Telf. 920 60 063

E-mail: magnuf@online.no

Hans Petter Blokkum (KOG representant)

Telf. 932 18 482

E-mail: hans.petter.blokkum@kog.kongsberg.com

Anne Gro Kjørstad (KOG vararepresentant)

Telf. 920 40 196

E-mail: anne.gro.kjorstad@kda.kongsberg.com

 

Ta gjerne kontakt med en av oss i styret dersom du lurer på noe eller har forslag til arrangementer. Se ellers våre hjemmesider for informasjon om pensjonistforeningen: http://kog-pensjonistene.123hjemmeside.no