Pensjonistforeningen er opprettet for å gi pensjonistene en mulighet til å møtes for å skape trivsel og hygge. Aktivitetene vil kunne være: Julesammenkomst, grillkveld, underholdning, informasjonsmøter, turer etc.

Er du interessert kan du ta kontakt med en av styremedlemmene for å høre mer, evt bare melde deg inn, som beskrevet her