Bilder fra SAS-museet og forsvarets flysamling å Gardermoen 2019-04-17