Årsmøtet for 2018 holdes på Grand den 20. februar 2019 kl 1800

Er fisk den nye oljen? Kongsberg Gruppen kan bli en verdensledende teknologiaktør innen havbruksnæringen. Bli det et nytt industrieventyr for KOG?

Til årsmøtet har vi invitert Thor Hukkelås, Director Aquaculture R&D i Kongsberg Maritime, til å holde foredrag om det samarbeidet KOG har med Salmar, SINTEF og NTNU i å ta frem verdens største flytende oppdrettsanlegg – Ocean Farm 1.

Årsmøte 2018 med foredrag og bevertning

Saksliste for årsmøtet:

  1. Godkjennelse av Innkalling, Saksliste, Møteleder, referent og signaturer
  2. Årsberetning 2018
  3. Regnskap 2018
  4. Budsjett for 2019
  5. Fastsettelse av kontingent for 2020.
  6. Valg
  7. Innkomne forslag

Forslag som ønskes behandlet må være sendt styret v/sekr. Tore Storm Ørebech, Konvallveien 4, 3612 Kongsberg, epost: torestor@online.no senest to uker før årsmøtet, dvs. onsdag 6. februar.

Nedlastningslenker til Årsberetning, Budsjett, Regnskap, Revisorrapport og Valgkomiteens innstilling finner du nedenfor.

Med hilsen
For styret i KOGP Bjørn Abrahamsen

Årsberetning for 2018

Regnskap 2018 og budsjett 2019

Revisorrapport 2018

Valgkomiteens innstilling 2019