KONGSBERG FRIVILLIGSENTRAL (FVS) 2018                                                                                                           

FVS har sin base i Krona på biblioteket.  Kirkegata 4b.
Åpent hverdager 07.30-15.00

FVS tar utgangspunkt i de frivilliges interesser og skaper tjenester som de synes er interessante!

FVS har ca. 100 frivillige, som frivillig blir man en del av et nettverk.  Det arrangeres felles samlinger for de frivillige hvor erfaringer og idéer utveksles. Brukerne av tjenesten dekker de frivilliges utgifter direkte. De frivillige jobber gratis og bestemmer selv hva og hvor mye de vil jobbe. Nye frivillige blir intervjuet og undertegner taushetserklæring.

Faste tjenester:

Aktivisering av eldre på institusjon
Bingo
Engelsk kurs
Handle og transportere mat
Hørselshjelp
IT kafé
Kulturkafé
Likemannstjenester for revmatikere
Språktrening på Nymoens kafé
Nymoens kafé
Praktisk råd ved kjøp salg av bolig
Seniordans
Språkkafé
Strikking for alle

Tjenester etter behov:

Ledsagning
Praktisk hjelp
Skuffe snø
Transport


FVS har mange møteplasser for alle, og frivillige fra hele verden!

Følg FVS på nettet: http://www.kongsbergfrivilligsentral.no/
Og på FB: https://www.facebook.com/Kongsberg-Frivilligsentral-200957653316189/