80 Glade pensjonister

I år gikk festen på Storås, mange har vært her før, stemningen var god. 80 pensjonister møtte opp.  Vi hørte en intereesant historie om opphavet til Storås.  Ole Refsahl hadde regien og bydde på sommerhistorier, og trekning av fin vin  fra Toscana.