Datadivisjonen og Divisjon for Industrielle Systemer, 1961-1987

 

Boken om Divisjon for Industrielle Systemer, og Datadivisjonen er nå publisert.

Om numerisk styring av skjærebrennere, verktøymaskiner og tegnemaskiner 
 
I tillegg til heftene om de militære prosjektene, kommer boka «Om numerisk styring av skjærebrennere, verktøymaskiner og tegnemaskiner». Historier fra en pionertid 1961-1987, fortalt av de som var med.  Boka forteller at også sivile produkter var viktige byggesteiner i utviklingen av det høyteknologiske miljøet på Kongsberg. Boka tar for seg hele utviklings- og kommersialiseringsprosessen, fra idé til leverte anlegg, og beskriver utfordringene forbundet med oppbyggingen av KV som selvstendig leverandør av egenutviklede produkter med ny, avansert teknologi. Den tar for seg aktivitetene ved Utviklingsavdelingen (Avd U), der det hele begynte, men beskriver også hvordan virksomheten etter hvert grep inn i bedriften forøvrig.
 
Boka er trykket i et begrenset antall, i første omgang beregnet på de som har deltatt i prosjektet og en del andre som har vært nær knyttet til virksomheten. I tillegg er boka fordelt til næringslivets organisasjoner, bedrifter og relevante forskningssentra, utdanningsinstitusjoner og biblioteker.
 
Redaktør har vært Bjørn Haug-Hanssen, i samarbeid med Knut Henrik Skramstad og Einar Aadahl. Bidrag er mottatt fra mer enn 25 tidligere medarbeidere. Boka er ment som en hilsen fra redaksjonen og bidragsyterne til Kongsberg og Kongsberg-industrien ved 200-årsjubileet.
 
Redaksjonen retter en spesiell takk til ESKO-Graphics Kongsberg som har hjulpet til med tilrettelegging og betalt for trykkingen av boka.
 
Boka er ikke tilgjengelig som hefte, men ligger i sin helhet på prosjektets hjemmeside: Kongsberg Systemer. Redaksjonen tar gjerne imot nytt stoff, som vil bli lagt ut på hjemmesiden etterhvert som det kommer inn. Adresser finnes på hjemmesiden.

Oppdatering 2018: www.kongsbergsystemer.net er tilsynelatende nedlagt. Boken er angivelig tilgjengelig fra antikvariat.net