KOG-pensjonister. Har dere lyst til trimme?

Både KDA og KM har laget trimrom med mange flotte treningsapparater for sine ansatte. Disse rommene kan vi som pensjonister også få bruke.


KDA pensjonistene kan benytte trimrommet i «Tårnbygget» på nedre fabrikk mens KM pensjonistene kan benytte trimrommet i Karpus bygget.


Tårnbygget
Pensjonister fra KDA kan benytte trimrommet i Tårnbygget alle hverdager mellom kl. 09:00 og 14:00.
De som ønsker å benytte dette tilbudet må først gjennomgå et lite kurs med sikkerhetsrutiner. Etter kurset vil du få et adgangskort til «nedre port» og til trimrommet. (Vi får ikke tilgang til parkeringsplass utenfor porten på nedre.)
Vi samler opp nye trimmere til sikkerhetsbriefing etter behov. Send melding til Hermod Fjæreide (hermod.fjaereide@ebnett.no eller telefon 92060070) hvis du vil være med på dette tilbudet.


Karpus
Pensjonister fra KM kan benytte trimrommet i Karpus. Det er noen begrensninger siden rommet er i bruk med faste ting på morgen/formiddagene og er da stengt for andre. Men alle hverdager mellom kl. 11:00 og 15:00 kan KM pensjonistene trimme.
De som ønsker å benytte dette tilbudet kan henvende/registrere seg i resepsjonen i Karpus, som vil utstede besøkskort.