Fagopplæring v2

 

 

 

 

 Fagopplæring i Kongsberg Våpenfabrikk  

 

Fritz Andreassen var ansatt ved Opplæringsavdelingen i over 30 år, og har på ca 170 sider samlet stoff og skrevet litt om fagopplæring generelt, men spesielt for årene 1957 til 1989. Det er bilder av de nye lærlingekull i denne perioden, samt når nye fagarbeidere fikk sine fagbrev.

Når du skal lese hele dokumentet på 174 sider blir du bedt om å laste den ned, pga av størrelsen. Send en melding til redaktøren hvis du har problemer.

 

Forord

Det har sikkert vært fagopplæring i Kongsberg Våpenfabrikk helt fra starten i 1814, mer eller

mindre organisert. (Kfr. Kongsberg Våpenfabrikks historie: Troskap og flid). Her er tatt med omtale av to bøssemakerkurs, samt læreguttkull fra 1931 til 1989.

Bilde av enkelte lærlingekull, spesielt fra 1931 og til 1954, har det dessverre ikke lykkes å finne, selv etter gjennomsyn i bildearkiv hos Mediafoto AS og ved KV-museet, samt i Bedrifts-Aviser og KV-Nytt.

Enkelte bilder er også dessverre av dårlig kvalitet. Årsaken er at originalbilder ikke var å finne, og bilder fra Bedrifts-Avisa er scannet og da har kvaliteten blitt dårligere.

Bedrifts-Avisa har hatt omtale og bilde når nye lærlingekull er ansatt og når nye fagarbeidere har fått sine fagbrev. Omtalen er her tatt med litt avkortet og omskrevet.

En stor takk til Mediafoto AS for hjelp med å finne frem gamle bilder og for redigering av boka.

Mange takk også til KV-museet v/ Frode Sæland for hjelp til bilder og tekst, til Rolf Ivar Pedersen for hjelp med bl.a. kopiering av bilder og til Ole Foss for lån av flere årganger av Bedrifts-Avisa. Dette har vært til stor hjelp.

Mange takk til Kongsberg-Gruppen (KDA) for økonomisk tilskudd til scanning av bilder og redigering.

Fritz Andreassen

Redigering: Mediafoto AS

Copyright: Fritz Andreassen

 

Klikk på overskriften for å lese/laste ned dokumentet