Hva er Eldrerådet i Kongsberg?

Eldrerådet er et rådgivende organ som skal ha til behandling alle saker som gjelder levekår for eldre i kommunen. Rådet settes sammen av de forskjellige pensjonistorganisasjonene i kommunen, og med to medlemmer valgt av kommunestyret.
Mer informasjon om eldrerådet finner du på Kongsberg Kommunes hjemmeside.
 
Kongsberg Gruppens Pensjonistforening er representert ved 
Gunnar Berge,
med Hermod Fjæreide som varamann.