KV's Utviklingsavdeling i tiden 1955 - 1987

KV's Utviklingsavdeling i tiden 1955 - 1987

I 2010 besluttet noen tidligere ansatte ved Avd U å nedtegne Avd U's historie. Historien er sterkt forbundet med gjennomføring av en rekke prosjekter av hvilke noen har betydd mer for videre utviklingen av bedriften(e) enn andre. Disse "Nøkkelprosjekter" satte vi oss som mål å beskrive,- utfordringen ble å velge de "riktige".

De valgte prosjektene er listet nedenfor og hvert av dem er skrevet i "Hefteform". Ansvarlig skribent ble utnevnt og F.Å.Østern ble redaktør for alle heftene. Bidragsyterne sto fritt i hva de skrev innenfor en mal som beskrev ideene som ledet til prosjektet, forutsetningene for gjennomføringen, hva var utfordringene, hva satt man igjen av kompetanse/erfaring, etc, som man kunne bruke i de neste prosjekt.

Utgangspunktet var å beskrive de militære prosjektene som man mente var grunnleggende for Kongsberg industrien idag. Men etterhvert kom andre frivillige opp med bidrag som omfattet andre viktige prosjekter som Nærhetsbrannrør og Numeriske Styringer. Sistnevnte er utgitt som bok.

 Alle Heftene er nå ferdig, klikk på tittelen og den lastes ned.

 Ved avslutning av prosjektet i 2014  ble det nedskrevne utgitt på KOG-Pensjonistenes hjemmeside, samt overlatt Norsk Bergverksmuseum og Statsarkivet for oppbevaring.

Har du ytterligere bidrag så send en melding til hovedredaktør Finn Åge Østern.

Har du problemer med å åpne, kan du "åpne i nytt vindu" 

Finn Åge Østern<finn.age.ostern@ebnett.no>