Utlån av verktøy og utstyr

KM

Vi arbeider med å få til en avtale med KMs velferdsfond.

KDA

Pensjonist foreningen har forsøkt å få etablert en enkel måte for pensjonister å få låne verktøy og utstyr fra KDAs velferdsfond. Foreløpig må du ha en bekjent ansatt i KDA til å hjelpe deg dersom du skal låne fra veldferdsfondet.

Verktøy og utstyr som kan lånes fra velferdsfondet i KDA er lagret i et rom i bygning 27. Rommet er låst med nøkkelkort. Noe utstyr, bl.a. kanoer, henger, blandemaskin og stige har egne plasser.

Utstyr som lånes fra velferdsfondet må registreres og bestilles via Outlook på det interne nettet i KDA. Vi som pensjonister har ikke tilgang til dette nettet. For å komme inn i rommet i bygning 27, trengs et adgangskort – som vi heller ikke har. Videre må det ved utkjøring via vakta fremvises bookingbekreftelsen fra Outlook på det utstyret som er lånt.

Vi kan ikke belaste de som på frivillig basis jobber i velferdsfondet med å være kontaktpersoner for oss, slik at de kan håndtere registrering/bestilling og bistå ved henting/utkjøring av utstyr.

Derfor kan utlån av verktøy for alle praktiske formål kun finne sted dersom vi har en kollega/bekjent som fremdeles jobber i KDA og som er villig til å ta på seg en slik administrativ rolle som beskrevet over.

Verktøy og utstyr som kan lånes fra KDA er følgende:

Velferdsfondet-Utstyr-2018-08-27